جشن ضیافت روز معلم

ایده جشن گرفتن روز معلم به طور مستقل در قرن بیستم در سراسر کشور های جهان به وجود آمده است. در عموم کشور ها این روز ها به نام یکی از بزرگان عرصه آموزش آن کشور گره خورده است. این یکی از دلایلی است که این روز در کشور های مختلف مقارن نیست.

گزارش تصویری