قرعه کشی چهاردهمین کارگاه علمی مهارتی سیمای نور

دانش

زهرا خباز

داور

دنیا محمدی

فروغ علم

تینا قمی

میثاق

ریحانه شاهین نیا

هاجر

هدیه حبیبی

وحدت

مهشید اکبرزاده

ولیعصر

ساینا شکوری

گزارش تصویری