جلسه معارفه وآشنایی پایه نهم مجموعه با متوسطه ی دوره ی سیمای نور

جلسه معارفه وآشنایی پایه نهم مجموعه با متوسطه ی دوره ی سیمای نور
20 فروردین ماه –97
با حضور مدیریت محترم  دبیرستان دوره دوم سرکار خانم اسعدی و اساتید گرامی جناب آقای اکبری (مشاور) و جناب آقای محمودی (دبیر زبان)

گزارش تصویری