تبریک به خانواده بزرگ سیمای نور وسرکار خانم احمد آقایی بخاطر ⬇️: کسب ۳رتبه اول کشوری در بخش غرفه و سمینار جشنواره بین المللی تبیان

کسب ۳رتبه اول کشوری در بخش غرفه و سمینار جشنواره بین المللی تبیان

گروه نانو فناوری:نگار احمدیه،حنانه سادات تربت جو،مرضیه غیور، کیمیا دیوان بیگی
گروه بایودیزل:فاطمه امیدی،فاطمه هادی،فاطمه آزمایش،هستی آقاغفار،کیمیا محسنی
گروه حشره کش ارگانیک:مبینا قطبی،آوا دیوانی،صبا آزمایش،سارینا صالحی،نگین هاشمی

گزارش تصویری