معرفی کادر اداری و آموزشی دبیرستان دوره دوم سیمای نور

 

مدیریت و کادر اداری:

 • سرکار خانم اسعدی -موسس مجتمع و مدیر دبیرستان دوره دوم
  • رئیس شورای موسسان مدارس غیر دولتی منطقه 7 تهران
  • دبیر شورای موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران
  • عضو شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی در اداره کل شهر تهران
  • بیش از 30 سال سابقه مدیریت و تدریس
  • لیسانس ریاضی
 • سرکارخانم کیانی- موسس مجتمع و مشاور دبیرستان 
  • بیش از 30 سال سابقه مشاوره و تدریس
  • لیسانس مشاوره 
 • سرکار خانم رضاخانی- امور مالی مجموعه
  • 23 سال سابقه
  • لیسانس مدیریت بازرگانی
 • سرکار خانم هداوند- معاون انضباطی دبیرستان دوره دوم
  • 15 سال سابقه
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 • سرکار خانم فرحزادی- معاون انضباطی دبیرستان دوره دوم
  • 5 سال سابقه
  • کارشناس مدیریت فرهنگی
 • سرکار خانم یوسف بیک - معاون پرورشی
  • 17 سال سابقه
  • کارشناسی ارشد علوم تربیتی (تربیت اسلامی)
 • جناب آقای آقاجانی- مشاور تحصیلی سال چهارم گروه انسانی
  • 14 سال سابقه
  • کارشناسس ارشد حقوق
  • فارغ التحصیل دانشگاه تهران
 • جناب آقای اکبری- مشاور تحصیلی سال چهارم گروه ریاضی و تجربی
  • 17 سال سابقه
  • کارشناسی ارشد مشاوره
 • سرکار خانم محلوجی- پشتیبان سال چهارم
  • 27 سال سابقه
  • لیسانس مدیریت آموزشی
 • سرکار خانم بهرامی- مشاور تحصیلی پایه یازدهم گروه ریاضی و تجربی
  • 25 سال سابقه مدیریت، مشاوره و تدریس
  • کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
 • سرکار خانم هاشمی- مشاور تحصیلی یازدهم و دهم گروه انسانی
  • 23 سال سابقه مدیریت، مشاوره و تدریس
  • کارشناسی ارشد علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)
 • سرکار خانم صالحی- مشاور تحصیلی پایه دهم گروه تجربی و ریاضی- مسئول سایت
  • 11 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد علوم تربیتی ( مدیریت آموزشی)
 • سرکار خانم گل افشان- معاون اجرای
  • 3 سال سابقه
  • کارشناسی ارشد زیست شناسی

 

اساتید تست و کنکور سال چهارم:

 • استاد عباس زاده- دبیر معارف
  • 35 سال سابقه مدیریت- مشاوره- تدریس
  • لیسانس الهیات
  • سرگروه نرم افزار آزمون یار
 • سرکار خانم منور- دبیر ادبیات
  • 17 سال سابقه تدریس
  • کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
 • دکتر محمودیان- دبیر زبان انگلیسی
  • 20 سال سابقه تدریس
  • دانشجو دکتری زبان انگلیسی
  • مولف کتاب زبان تیک آخر
  • مولف کتاب زبان جامع انتشارات 20
  • مدرس شبکه تلویزیون کانال 1،5 و 7
 • استاد حامد اکبری- دبیر عربی
  • 11سال سابقه تدریس
  • فارغ تاتحصیل دانشگاه تهران
  • مولف کتاب قلم چی
  • مولف کتاب مهر و ماه
  • تدریس در شبکه آموزش از سال 1386
 • دکتر نوید عباسی- دیفرانسیل
  • 18 سال سابقه
  • رتبه 17 کنکور
  • رتبه 2 دکتری
  • فارغ التحصیل دانشگاه شریف
  • هیئت علمی مرکز و پژوهش شریف
 • سرکار خانم روشنی- دبیر ریاضی، گسسته، هندسه تحلیلی
  • 9 سال سابقه 
  • فارغ اتحصیل دانشگاه علم و صنعت
  • رتبه 2 درس ریاضی در کنکور 1386
  • برگزیده المپیاد ریاضی
  • مولف کتاب تست ریاضیات و گسسته انتشارات تست قرمز
  • مولف کتاب فرمول ها و نکته های هندسه تحلیلی و هندسه پایه انتشارات بعثت
  • مولف کتاب هندسه مهر و ماه
 • استاد راد: دبیر فیزیک
  • 17 سال سابقه
  • فارغ التحصیل مکانیک دانشگاه تهران
 • استاد شامی: دبیر شیمی
 • دکتر برهانی: دبیر زیست
  • 14 سال سابقه
  • دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی ملکولی دانشگاه تهران
  • دکتری تخصصی بیوتگنولوژی و بیوشیمی دانشگاه آنورپ بلژیک
  • مولف کتاب اشتراک آموزشی زیست شناسی کنکور سه ماهه انتشارات منتا
  • مولف کتاب بافار آزمون زیست شناسی پایه انتشارات فار
  • مولف کتاب یازدهم زیست شناسی انتشارات مبتکران
  • رتبه 132 کنکور سراسری
  • مدال نقره المپیاد کشوری زیست شناسی
 • سرکار خانم زرگر: دبیر زمسن شناسی و جغرافیا
  • 11 سال سابقه
  • کارشناسی ارشد زمین شناسی
  • فارغ التحصیل دانشگاه تهران
  • مولف کتابهای تست و کنکور گل واژه
 • خانم احسانی: دبیر روانشناسی
  • 8 سال سابقه
  • کارشناسی ارشد روانشناسی
  • مدرس کلاسهای مرکز مشاوره، مشاوره نیک آرام و شهرداری
 • استاد آقا جانی: دبیر فلسفه و منطق
  • 14 سال سابقه
  • کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران
  • رتبه 398 کنکور سراسری
  • مولف کتاب فلسفه و منطق انتشارات نشر آغاز
  • طراح سوالات تست های مرآت
  • طراح سوالات تستهای قلم چی
  • طراح سوالات تستهای رزمندگان
  • مقالات آموزشی مشاوره ای مجلات همشهری و آزمون
  • عضو دپارتمان طراحی جهاد علمی استان کشور
 • دکتر نوری: دبیر جامعه شناسی و اقتصاد
  • 19 سال سابقه
  • دکتری جامعه شناسی
  • مولف کتاب اقتصاد انتشارات قلم چی
  • مولف کتاب روانشناسی انتشارات قلم چی
  • مولف کتاب اقتصاد و روانشناسی انتشارات پیک اندیشه
  • مولف کتاب اقتصاد و روانشناسی انتشارات مهر و ماه

 

دبیران سال یازدهم و دهم:

 • سرکارخانم شیر خدایی- دبیر دین و زندگی
  • 10 سال سابقه 
  • کارشناسی الهیات
 • سرکارخانم منور- دبیر ادبیات و نگارش
  • 16 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
 • سرکارخانم خامسی- دبیر ادبیات و علوم فنون
  • 10 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد زبان فارسی
 • سرکارخانم گل پری- دبیر نگارش
  •  سال سابقه 
 • سرکارخانم طباطبایی- دبیر زبان انگلیسی پایه دهم
  • 13 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
 • سرکارخانم عبدالهی- دبیر زبان انگلیسی پایه یازدهم
  • 11 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد زبان خارجه
 • ​​​​​​​سرکارخانم عباس زاده- دبیر عربی
  • 9 سال سابقه 
  • کارشناسی حقوق
 • ​​​​​​​سرکارخانم کلانتریون- دبیر ریاضی و حسابان
  • 10 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد ریاضی
 • ​​​​​​​سرکارخانم داورزنی- دبیر ریاضی
  • 10 سال سابقه 
  • کارشناسی ریاضی- دکتری الهیات
 • ​​​​​​​سرکارخانم کیانی- دبیر هندسه ، آمار و احتمال
  • 12 سال سابقه 
  • کارشناسی آمار
 • ​​​​​​​سرکارخانم روشنی- دبیر هندسه
  • 9 سال سابقه 
  • کارشناسی فیزیک
 • ​​​​​​​سرکارخانم دکتر زرین - دبیر شیمی
  • 4 سال سابقه 
  • دکتری شیمی
 • ​​​​​​​سرکارخانم شهبازی- دبیر فیزیک یازدهم
  • 6 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد برق
 • ​​​​​​​سرکارخانم عرزگان- دبیرفیزیک دهم
  • 16 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد فیزیک
 • ​​​​​​​سرکارخانم مهرآور- دبیر زیست شناسی
  • 30 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد زیست شناسی
 • ​​​​​​​سرکارخانم مونی- دبیر تاریخ و جغرافیا
  • 21 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد تاریخ
 • ​​​​​​​سرکارخانم شمس- دبیر اقتصاد و فلسفه
  • 12 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد عرفان اسلامی
 • ​​​​​​​سرکارخانم زرگر- دبیر زمین و جغرافیا
  • 11 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد زمین شناسی
 • ​​​​​​​سرکارخانم احسانی- دبیر روانشناسی و فلسفه
  • 8 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد روانشناسی
 • ​​​​​​​سرکارخانم ایادی- دبیر جامعه
  • 4 سال سابقه 
  • کارشناسی علوم ارتباطات و اجتماعی
 • ​​​​​​​سرکارخانم اکبری- دبیر تربیت بدنی و آمادگی دفاعی
  • 3 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد تربیت بدنی 
 • ​​​​​​​سرکارخانم دکتر نرگس احمد آقایی- دبیر پژوهش
  • 12 سال سابقه 
  • دکتری شیمی
 • ​​​​​​​سرکارخانم عزیزمحمدی- دبیر سواد رسانه و کارآفرینی
  • 8 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد نرم افزار
 • ​​​​​​​سرکارخانم محمدی- دبیر انسان و محیط زیست
  • 15 سال سابقه 
  • کارشناسی ارشد شیمی