مجتمع آموزشی سیمای نور متوسطه دوره دوم

اهداف دبیرستان سیمای نور
شرایط ثبت نام
معرفی کادر اداری و آموزشی

مجتمع آموزشی هوشمند سیمای نور

تاسیس مجتمع آموزشی سیمای نور  سال 1373


متوسطه دوره اول 1373
متوسطه دوره دوم 1383


- کسب رتبه 1 بودجه بندی مدارس غیر دولتی شهر تهران

- برگزیده کار فرمایان نمونه سازمان تامبن اجتماعی 1394

 

ادامه ...
مجتمع آموزشی هوشمند سیمای نور

اخبار

مقالات